Pyun Ahn video

Videoerne er lånt fra you tube, men på sigt vil Esbjerg Taekwondo klub lave deres egne videoer.

 

Pyun Ahn Cho Dan (nr.1)

Pyun Ahn Ih Dan (nr.2)

Pyun Ahn Sam Dan (nr.3)

Pyun Ahn Sah Dan (nr.4)