Gradueringsudvalg

I 2014 nedsatte ETK´s Bestyrelse et gradueringsudvalg.  Følgende er vedtaget og er gældende fremover.

 

Formål:

Gradueringsudvalgets formål er at medvirke til klare retningslinjer vedr. alle forhold omkring graduering, indstillinger til graduering og træning i forbindelse med graduering, for dermed at medvirke til at Esbjerg Taekwondo Klub forholder sig ens til elevernes graduering. Gradueringsudvalget håndterer også indkommende klager i forbindelse med graduering.

Gradueringsudvalget har ligeledes til formål at medvirke til klubbens høj bælters fortsatte udvikling og dygtiggørelse. 

 

Klik her for yderligere information om ETK graduering udvalg.