Formand

27/08/2010

6 x 7 finn besty

Finn Larsen

E-mail: filo@svenet.dk

TLF: 25267447

Kontakt til ETKs Venner,kommune og DTaF. Ansvar for børneatester.